Postavljeno May 20, 2021

Neuropraxis - neurolog i psihijatar u Novom Sadu

SUDSKA VEŠTAČENJA i KUĆNE POSETE

[SUDSKA VEŠTAČENJA]

Forenzička psihijatrija ili sudska psihijatrija je grana psihijatrije koja se bavi pravnim pitanjima vezanim za duševne poremećaje. Sudsko psihijatrijski veštaci izrađuju ekspertize tj. sprovode veštačenja osoba koje zbog duševnih poremećaja dolaze u kontakt sa pravnim normama, krivičnog i građanskog prava i u vanparničnim postupcima.

U Neuropraxis-u se u sklopu sudske psihijatrije obavljaju sudsko-psihijatrijska veštačenja:

🔹procena psihičkog stanja osobe koje je u sudskom postupku,
🔹individualna procena psihičkog stanja u slučaju sačinjenja ugovora o poklonu, doživotnom izdržavanju ili sačinjenju testamenta;
🔹procena postojanja i stepena zavisnosti od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci
🔹procena nematerijalne štete (straha i duševne patnje)

Veštačenja se u zavisnosti od složenosti predmeta obavljaju individualno ili timski, a tim veštaka čine psihijatar, psiholog i neuropsihijatar.

U Neuropraxisu sudski veštaci su:

👩‍⚕️Prof.dr Vesna Ivetić-neuropsihijatar
👩‍⚕️Prof.dr Aleksandra Dickov-psihijatar

[KUĆNE POSETE]

Za pacijente koji žele da se pregled obavi u kućnim uslovima, naš lekar obavlja neuropsihijatrijsku procenu i lečenje. Neurološko zbrinjavanje pacijenata sa primarnim i sekundarnim tumorima mozga, tokom i nakon hemoiradijacije i lečenje posledica postojanja tumora CNS.

Detekcija uzroka demencije i lečenje problema poremećaja pamćenja.

☎️ Zakažite pregled na: 063 540155
🏠 Novosadskog sajma 29
Kontaktirajte nas
Poruka je poslata. Javićemo vam se uskoro.