Postavljeno Feb 20, 2020

Neuropraxis - neurolog i psihijatar u Novom Sadu

[PREDSTAVLJAMO] - Dragi naši, sa velikim PONOSOM i ZADOVOLJSTVOM danas vam predstavljamo još jednog člana našeg tima vrhunskih stručnjaka u svojoj oblasti:

👨‍⚕️[Prof. dr Ksenija Božić] ⬇️

👉Prof. dr Ksenija Božić je priznati neurolog, epileptolog i klinički neurofiziolog.

🔹Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1977. god. sa prosečnom ocenom 9,32.

🔹Zaposlila se 1979. na Institutu za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje u Novom Sadu.

🔹Specijalistički ispit iz Neuropsihijatrije je položila 1985. Završila je edukaciju iz kliničke elektroencefalografije i poligrafije (1988.) i metode evociranih potencijala (1990.). Od 2006. je subspecijalista Kliničke neurofiziologije sa epileptologijom.

🔹Bila je načelnik odeljenja za epilepsije i nediferencirane krize svesti na Klinici za Neurologiju KC Vojvodine (od 1992.- 1999. i od 2007. do 2017).

🔹Magistrirala je 1989god. a doktorirala 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Svoje pedagoško iskustvo započela je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1987. kao asistent na Katedri za neurologiju. U zvanje redovnog profesora izabrana je 2011 godine.

🔹Svoje iskustvo iz oblasti neurologije prezentovala je na velikom broju stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

🔹Autor je i koautor preko 200 naučnih radova od kojih je 14 u časopisima sa SCI liste.
_____________

☎️ Zakažite termin na: 021 54 95 90

🏠 Novosadskog sajma 29

🌎 Lokacija naše ordinacije: https://bit.ly/2XqIesc
Kontaktirajte nas
Poruka je poslata. Javićemo vam se uskoro.