Postavljeno Aug 12, 2020

Neuropraxis - neurolog i psihijatar u Novom Sadu

[Neuromišićne bolesti]

Kada govorimo o neuromišićnim bolestima mislimo na:

Neuropatije – najčešći poremećaji perifernih nerava, karakteristični simptomi su slabost, trnjenje i promene boje i teksture kože.

Amiotrofička lateralna skleroza (poznata kao ALS) je progresivna bolest motornih neurona, koja uključuje bezbolni gubitak funkcije mišića i atrofiju, često i poteškoće kod gutanja i govora.

Miopatije su bolesti mišića, koje uzrokuju slabost, koja je obično najviše izražena u natkolenicama i nadlakticama. Uzroci mogu uključivati infekcije i trovanja.

Mišićne distrofije predstavljaju skup progresivnih bolesti mišića, uzrokovanih genetskim defektima. Simptomi mogu početi slabljenjem mišića najbližih trupu, lažnom hipertrofijom mišića, motoričkom nespretnošću, a može doći do teškog propadanja mišića i slabosti mišićne kontrakcije.

Mijastenija gravis je autoimuna bolest, kod koje dolazi do blokiranja prenosa signala sa nerava na mišiće i na taj način onemogućuje mišićnu kontrakciju.

______________

☎️ Zakažite pregled na: 021 54 95 90
🏠 Novosadskog sajma 29
🌎 Lokacija naše ordinacije: https://bit.ly/2XqIesc
.
.
#Neuropraxis #PsihijatrijskaOrdinacija #NoviSad
Kontaktirajte nas
Poruka je poslata. Javićemo vam se uskoro.