Postavljeno Jul 20, 2020

Neuropraxis - neurolog i psihijatar u Novom Sadu

BOLESTI MALIH KRVNIH SUDOVA MOZGA

🔹 Kada govorimo o bolesti malih krvnih sudova mozga mislimo na male arterije, arteriole, kapilare i venule mozga. U pitanju su terminalni krvni sudovi između kojih nema anastomoza (spojnice dva krvna suda).

👩‍⚕️Faktori rizika za nastanak bolesti malih krvnih sudova su: starosno doba, hipertenzija, pušenje, hiperlipidemija, dijabetes, zloupotreba alkohola, ishemijska bolest srca.

🔹 Kliničke manifestacije ovih bolesti veoma su heterogene i mogu varirati od blagih formi do moždanog udara.

Podrazumevaju poremećaje kognitivnih funkcija, neurološke simptome kao i psihijatrijske promene.

👉 Kognitivni poremećaji uključuju: mentalnu usporenost, poremećaje pamćenja i koncentracije i poremećaje vizualnih funkcija.

🧠 Neurološki simptomi su: parkinsonizam i poremećaj hoda, nestabilnost i padovi, poremećaj kontrole mokrenja, poremećaj govora, otežano gutanje.

Psihijatrijske manifestacije bolesti malih krvnih sudova mozga mogu biti: depresija, gubitak motivacije, halucinacije, nesanica.

Za brzu kliničku orijentaciju u svakodnevnom radu pored neurološkog pregleda, koriste se neuropsihološki testovi.

Zatim, magnetna rezonanca, gde se često kao nalaz može naći lakunarni moždani infarkt. Ukoliko je ishemijska lezija bele mase, prognostički značaj je veliki jer povećava rizik za moždani udar pet puta, a za nastanak demencije gotovo dva puta.
____________

☎️ Zakažite pregled na: 063 540155

🏠 Novosadskog sajma 29
Kontaktirajte nas
Poruka je poslata. Javićemo vam se uskoro.