Postavljeno Oct 21, 2020

Neuropraxis - neurolog i psihijatar u Novom Sadu

SUDSKA VEŠTAČENJA

⚖️ Forenzička psihijatrija ili sudska psihijatrija je grana psihijatrije koja se bavi pravnim pitanjima vezanim za duševne poremećaje. Sudsko psihijatrijski veštaci izrađuju ekspertize tj. sprovode veštačenja osoba koje zbog duševnih poremećaja dolaze u kontakt sa pravnim normama, krivičnog i građanskog prava i u vanparničnim postupcima.

U Neuropraxis-u se u sklopu sudske psihijatrije obavljaju sudsko-psihijatrijska veštačenja:

🔹 procena psihičkog stanja osobe koje je u sudskom postupku,
individualna procena psihičkog stanja u slučaju sačinjenja ugovora o poklonu, doživotnom izdržavanju ili sačinjenju testamenta;

🔹 procena postojanja i stepena zavisnosti od alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci

🔹 procena nematerijalne štete (straha i duševne patnje)

KUĆNE POSETE

👉 Za pacijente koji žele da se pregled obavi u kućnim uslovima , naš lekar obavlja neuropsihijatrijsku procenu I lečenje. Neurološko zbrinjavanje pacijenata sa primarnim I sekundarnim tumorima mozga, tokom I nakon hemoiradijacije I lečenje posledica postojanja tumora CNS.

🔹 Detekcija uzroka demencije I lečenje problema poremećaja pamćenja I ponašanja, edukacija porodice o načinu komunikacije sa pacijentom.

🔹 Stanja posle ICV (moždanog udara), posle Tu mozga, smetnje motorike, mučnine..

👩‍⚕️ Lekar koji ide u kućne posete iz tima ordinacije Neuropraxis je Dr Ilinka Nađ-neuropsihijatar,onkolog.

☎️ Zakažite pregled na: 021 54 95 90
🏠 Novosadskog sajma 29
Kontaktirajte nas
Poruka je poslata. Javićemo vam se uskoro.