Postavljeno Feb 3, 2021

Neuropraxis - neurolog i psihijatar u Novom Sadu

ENUREZA (nevoljno mokrenje) - najčešći razlog noćnog umokravanja kod dece!

🔹Jedan od najčešćih problema dečjeg doba je noćno umokravanje, a enureza (nevoljno mokrenje) je najčešći razlog noćnog umokravanja kod dece. Postoji primarno i sekundarno noćno umokravanje.

🔹Primarno noćno umokravanje podrazumeva da dete nikada nije prestalo noću da se umokrava, ili da nije postojao period duži od pola godine da se dete nije umokrilo noću.

🔹Ako je pojavi noćnog umokravanja prethodio period duži od pola godine da se dete nije umokrilo, govorimo o sekundarnom noćnom umokravanju.

🔹Ovo umokravanje se najčešće javlja posle nekog stresnog dogadjaja u životu deteta ili je posledica poremećaja u funkciji mokraćne bešike, kada pored noćnog umokravanja dete najčešće ima i vlaženje veša tokom dana.

🔹Kod malog broja dece umokravanje nastaje kao posledica urođenog ili stečenog oštećenja ili oboljenja.

🔹Kod najvećeg broja dece, koja su zdrava, noćno umokravanje nastaje kao posledica razvojnih poremećaja nervne i psihološke kontrole mokrenja.

🔹O ovom problemu ne treba ćutati. Umokravanje deteta je jedan od traumatičnijih događaja u detinjstvu, ali nije sramota o tome pričati i naravno dete treba lečiti.

____________

☎️ Zakažite pregled na: 063 540155
🏠 Novosadskog sajma 29

🌎 Lokacija naše ordinacije: https://bit.ly/2XqIesc
.
.
#Neuropraxis #PsihijatrijskaOrdinacija #NoviSad
Kontaktirajte nas
Poruka je poslata. Javićemo vam se uskoro.