Postavljeno Jan 20, 2021

Neuropraxis - neurolog i psihijatar u Novom Sadu

EEG za dijagnostikovanje epilepsije u pedijatriji

Elektroencefalografija (EEG) je standardna dijagnostička metoda koja se koristi za dijagnostikovanje epilepsije, diferenciranje epileptičnih od neepileptičnih napada i dijagnostikovanje pojedinih epileptičnih sindroma, što joj daje osnovni klinički značaj. Ujedno je I najčešće upotrebljivana dijagnostička metoda u neurologiji jer detektuje abnormalnosti moždane aktivnosti, a pored toga je bezopasna, bezbolna, jednostavna i relativno jeftina.

Preporuka je da dete bude minimum pripremljeno da bi pregled bio tehnički prihvatljiv, što podrazumeva:

• uspostavljanje adekvatnog kontakta,
• pripremu za postavljanje elektroda (čista kosa, bez povreda kože poglavine),
• kompletan uvid u medicinsku dokumentaciju i terapiju
• smirivanje deteta bez medikamentozne sedacije,
• uspavljivanje deteta ukoliko je snimanje kompromitovano uznemirenošću deteta, ili postoji jasna indikacija za EEG u spavanju.

Sem dobre opreme, EEG pregled zahteva strpljive i pedantne EEG tehničare i edukovane neurofiziologe sa iskustvom koje možete naći u ordinaciji Neuropraxis.
_____________

☎️Telefon: 021 54 95 90
🏠 Novosadskog sajma 29
🌎 Lokacija naše ordinacije: https://bit.ly/2XqIesc
Kontaktirajte nas
Poruka je poslata. Javićemo vam se uskoro.