Postavljeno Mar 3, 2021

Neuropraxis - neurolog i psihijatar u Novom Sadu

EPILEPSIJA

Epilepsija je jedna od češćih hroničnih neuroloških bolesti. Epilepsija, kao hronična bolest, okarakterisana je pojavom epileptičkih napada. Do epileptičkih napada dolazi zbog električnog izbijanja u mozgu. Stigmatizacija se javlja usled nedovoljne edukacije opšte populacije o epilepsiji. Neke od pretpostavki opšte populacije o osobama koje su obolele od epilepsije jesu da je epilepsija zarazna bolest te da je epilepsija psihički poremećaj.

Određen broj ljudi smatra da osobe koje su obolele od epilepsije moraju da pohađaju posebne škole te da ne mogu imati decu.
Stigmatizacija kao proces, odražava negativno vrednovanje osobe od strane društva, pri čemu grupa koja ima socijalnu moć omalovažava grupu koja je manje moćna.

Ova pojava u direktnoj je vezi sa društvenim nejednakostima i samim tim zahteva izvesnu društvenu odgovornost.
Neurolozi, psiholozi i medicinske sestre kao zdravstveni profesionalci imaju veoma važnu ulogu u destigmatizaciji obolelih od epilepsije.
____________

☎️ Zakažite pregled na: 063 540155
🏠 Novosadskog sajma 29
🌎 Lokacija naše ordinacije: https://bit.ly/2XqIesc
.
.
#Neuropraxis #PsihijatrijskaOrdinacija #NoviSad
Kontaktirajte nas
Poruka je poslata. Javićemo vam se uskoro.